Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

CENNIK WYNAJMU DOMÓW SOŁECKICH


1. Każdemu sołectwu przysługuje w ciągu roku, (z pominięciem sylwestra) zorganizowanie dwóch zabaw tanecznych dla mieszkańców sołectwa.  W tym przypadku sołectwo ponosić będzie wyłącznie koszty wszystkich mediów.

2. Mieszkańcom Gminy Gniewino przysługuje zniżka, w wysokości 1/3 kosztów wynajmu Domu Sołeckiego.

Zniżka nie dotyczy organizowania komercyjnych  zabaw tanecznych.

3. W przypadku organizacji stypy mieszkańca gminy Gniewino, rodzina zmarłego ponosi opłatę ryczałtową w wysokości 150,00 zł brutto.

( koszty wszystkich mediów wliczone są w opłatę ryczałtową)

4. Opłata nie zawiera kosztów zużycia energii elektrycznej oraz gazu* w czasie wynajmu, według wskazań licznika, dot. kol. Nr 3,4,5,6

  • Opłata za wynajem domu sołeckiego dot. kol. Nr  3, 4, 5, 6 zawiera koszty mediów (woda, ścieki, śmieci)
  • W przypadku wynajmu Domu Sołeckiego na stypę oraz kol. Nr 7 najemca wnosi opłatę ryczałtową ( wszystkie koszty mediów są wliczone)
  • Koszt rezerwacji - zadatek w wysokości 1/3 kosztu wynajmu Domu Sołeckiego. Zadatek nie ulega zwrotowi.
  • Ceny dotyczące długoterminowego wynajmu podlegają osobnym ustaleniom  z Dyrektorem CKSTiB w Gniewinie.

* dot. Domu Sołeckiego w Rybnie

Imieniny

Godziny otwarcia biblioteki